REGULAMIN SKLEPU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep
  internetowy ogrood.com.pl, działający pod adresem www.ogrood.com.pl (dalej
  „Sklep”), prowadzony przez FORMACREATIVA Sp. z o.o. z siedzibą w 99-311
  Bedlno, Dębowa Góra 28, NIP 7752665496.
 2. Regulamin określa zasady składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży
  oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę
  za pośrednictwem sklepu internetowego www.ogrood.com.pl na rzecz Klientów.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż nowych, wolnych od wad produktów za
  pośrednictwem sieci Internet.
 4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii
  Europejskiej.
 5. Wszystkie wyroby oferowane w sklepie internetowym są nowe.
 6. Wszelkie informacje na temat promocji w sklepie internetowym, będą
  zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
 7. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o
  potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego
  warunków.
 8. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w
  języku polskim.
 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a. telefon: +48 666 300 505
  b. e-mail: sklep@ogrood.com.pl
  c. adres korespondencyjny: FORMACREATIVA Sp. z o.o. z siedzibą w 99-311, Bedlno, Dębowa Góra 28

§2
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową
  www.ogrood.com.pl. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny
  na dobę.
 2. Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na karcie
  produktu (pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
  produkcie) znajdują się informację o właściwościach towaru, jego cenie,
  rozmiarze, kolorze, materiale, z którego jest wykonany, itp.
 3. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym dokonywane są

poprzez wybór towaru z dostępnej oferty sklepu zamieszczonego na stronie
internetowej, poprzez kliknięcie ikony „DO KOSZYKA”. Produkt zostaje
przeniesiony do koszyka, pojawia się komunikat “POMYŚLNIE DODANO DO
KOSZYKA”.

 1. Zawartość koszyka jest widoczna po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u
  góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku “KOSZYK”,
  który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim
  znajdują. Po lewej stronie pojawi się komunikat „DO KASY”, po kliknięciu tego
  komunikatu otworzy się strona z zawartością Twojego koszyka.
 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności.
 3. Po wybraniu opcji „ZAMAWIAM”, uruchomi się strona, gdzie Klient może
  wybrać zakupy z rejestracją lub bez rejestracji. Po wybraniu pola „ZAMAWIAM I
  PŁACĘ”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do
  wysyłki zamówionego towaru.
 4. W podsumowaniu zamówienia pojawia się komunikat: „Dziękujemy za
  złożenie zamówienia! Za chwilę otrzymasz e-mail z prośbą o jego
  potwierdzenie”. Na stronie zamieszczony jest komunikat o sposobie
  komunikowania się ze Sklepem, podane są informację odnośnie numeru
  zamówienia, całkowitej wartości zamówienia (z kosztami dostawy) oraz dane
  firmy.
 5. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności,
  można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i
  wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący (w ciągu kilku minut) otrzymuje
  potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty
  elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji.
 7. Zamówienia mogą składać zarejestrowani użytkownicy jak i
  niezarejestrowani klienci sklepu. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i
  odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sklep prześle do
  Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia w formie wiadomości e-mail.
 9. Rejestracji mogą dokonać osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) i
  podmioty gospodarcze.
 10. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane.

§3
CENY

 1. Ceny dostępne w sklepie internetowym www.ogrood.com.pl są wyrażone w
  złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez
  klienta zamówienia.
 3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Do ceny produktu należy doliczyć koszty przesyłki, którego wysokość
  uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 5. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztami dostawy)
  przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy
  zamówienia i formy płatności.
 6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci
  paragonu, albo na życzenie Klienta- przedsiębiorcy faktura VAT.

§4
FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności na jeden z poniższych
  sposobów:
  a) w formie przedpłaty – przelew bankowy na konto sprzedającego:
  FORMACREATIVA Sp. z o.o.
  Dębowa Góra 28
  99-311 Bedlno
  Nr rachunku: 65 2530 0008 2018 1069 2971 0001
  Uwaga! W treści przelewu prosimy podać numer zamówienia,
  b) szybka płatność internetowa, karta kredytowa – PayPal,
  c) za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi
  doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem),
  d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy:
  FORMACREATIVA Sp. z o.o.
  ul. Rzemieślnicza 14
  05-090 Falenty Nowe lub

Dębowa Góra 28
99-311 Bedlno

 1. W przypadku płatności kartą lub przelewem wyrób zostanie wysłany po
  zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedającego.
 2. Na płatność (przelew) lub informację o odbiorze osobistym czekamy do 5 dni
  od złożenia zamówienia.

§5
WYSYŁKA

 1. Zamówiony towar można odebrać w siedzibie firmy. Po złożeniu zamówienia
  należy oczekiwać na kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu odbioru.
  Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient
  dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Koszty
  przesyłki generowane są automatycznie w zależności od ilości/wielkości towaru.
 3. W przypadku nie zastania klienta przez kuriera pod wskazanym adresem,

kurier powinien zostawić dokument awizo z numerem przesyłki i telefonem do
oddziału. Ponowna próba dostarczenia następuje zazwyczaj następnego dnia.
Można zadzwonić na podany na awizo numer telefonu i potwierdzić dogodną
godzinę i dzień ponownej próby doręczenia. W przypadku, gdy powtórna próba
doręczenia nie powiedzie się przesyłka zwykle wraca do nadawcy lub zostaje
zatrzymana w oddziale do czasu wyjaśnienia sprawy.

 1. Wyroby pakowane są na paletach zabezpieczone kartonem, folią ochronną
  oraz taśmami.
 2. Przy otwieraniu produktu Klient musi uważać, aby go nie uszkodzić,
  szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.
 3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o
  sprawdzenie w obecności przewoźnika kompletności zawartości przesyłki, stanu
  opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne
  zgłoszenie do sklepu internetowego ogrood.pl wad, uszkodzeń opakowania
  zewnętrznego lub braków w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
  Klient obowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół uszkodzeń. W
  przeciwnym wypadku reklamacja przez sklep ogrood.com.pl nie zostanie
  uwzględniona.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w
  dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 – 17, w których pracuje
  sklep.
 5. Ze względu na to, że każdy produkt jest wykonywany na specjalne
  zamówienie paczki nadawane są w ciągu 14 dni od zaksięgowania przelewu na
  koncie.
 6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas
  dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

§6
GWARANCJA

 1. FORMACREATIVA Sp. z o.o. odpowiada jako sprzedawca względem Klienta
  według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ,
  zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną
  odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Gwarancja ogranicza się do wartości zakupionego produktu.

§7
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
  prawne Towaru w zakresie określonym a art. 556 i następne ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
  2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a
  więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na

cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o
których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient
poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w
stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. Poszczególne produkty należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta

zamieszczoną na stronie www.jurand.org lub plikach dostarczonych poprzez e-
mail.

 1. Kupującemu przysługują 2 lata gwarancji, sprzedawca wydaje kupującemu
  wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny – Karta Gwarancyjna.
 2. Adres do wysyłki reklamacji: Ogrood.com.pl, Dębowa Góra 28, 99-311
  Bedlno.
 3. Do złożenia reklamacji, należy dołączyć opis przyczyny składania reklamacji
  (jak produkt jest uszkodzony lub wadliwy) oraz informację niezbędne do
  zidentyfikowania zamówienia, a następnie odesłać towar przesyłką opłaconą
  przez Klienta.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia
  reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji (gdy nie będzie możliwa naprawa,
  wymiana lub zwrot gotówki) towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o
  niezasadności reklamacji.
 6. Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte:
  a. powstałe w trakcie użytkowania:
  uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, itp.), uszkodzenia
  chemiczne, uszkodzenia powstałe w wyniku działania ekstremalnych
  temperatur, zabrudzenia, odbarwienia, uszkodzenia wynikające z niedbałego i
  niewłaściwego użytkowania wyrobu, nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji
  w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia, celowego uszkodzenia
  wyrobu.

§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia
  dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając
  Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta
  z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i
  odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia
od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę
przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i
adres e-mail]
– Ja/My () niniejszym informuję/informujemy () o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy () umowy dostawy następujących rzeczy () umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy
() /o świadczenie następującej usługi ()
– Data zawarcia umowy () /odbioru ()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)
– Data (*)

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres:
  Ogrood.com.pl
  Dębowa Góra 28
  99-311 Bedlno
 2. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
  konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być
  czysty, nie używany, z przyczepionymi metkami, zapakowany w bezpieczny
  sposób w kartonowe pudełko.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty
  następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty
  otrzymania oryginału oświadczenia odstąpienia od umowy przez sklep
  internetowy.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w
  oświadczeniu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru
  ponosi klient.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych (w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i
pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia) przez Sprzedawcę, który jest
jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są
  przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 2. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do
  swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
  Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych
  zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże brak zgody na
  przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia
  Klienta.

§10
POLITYKA COOKIES

 1. FORMACREATIVA Sp. z o.o.. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies
  to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na
  komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez
  Klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez
  sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego,
  np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Pliki cookies
  wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub
  trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,
  natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu
  korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy
  login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient
  może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies,
  wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów
  doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z
  producentem przeglądarki.

§11
INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów
  znajdujących się na stronie sklepu ogrood.com.pl.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej
  umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką
  dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na
  stronie Sklepu www.ogrood.com.pl.
 4. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających
  na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych

umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail
umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 1. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści
  bezprawnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta
  będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wszystkie informacje zamieszczone na sklepie internetowym ogrood.com.pl
  są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie grafiki, wykorzystywanie treści
  (zarówno w całości jak i po części) wymaga wcześniejszej pisemnej zgody od
  sklepu internetowego ogrood.com.pl.